В България има дискриминация по отношение на достъпа до образование, здравеопазване и жилищна среда за децата с увреждания, от ромски произход и тези, които живеят в институции. Това е посочено в Доклад на ООН. Документът беше разгледан от Националния съвет за закрила на детето.

Националният съвет обсъди доклада с уговорката, че изводите в него са на база на остарели данни, което е довело и до неточности. ООН отчита, че България има национални планове и стратегии, но не и ефективни механизми за изпълнението им. Отбелязано е увеличение на бюджетните средства по програми свързани с децата, но и това, че парите се разпределят неподходящо.

"Най-основният проблем, който се поставя това е преодоляване на бедността при децата, което е като основна цел и в стратегията така че най-важното е от тези препоръки да се направят изводи и да се предприемат действия", каза зам.-социалният министър Иванка Христова.

В доклада си Комитета по правата на детето изразява безпокойство и за нарастващия брой жертви на насилие.

"Не смятам, че има драстично увеличаване на броя на случаите на насилие срещу деца. По-скоро изграждането и ефективната работа на системата за закрила на детето през последните години в България даде възможност тези случаи да излязат на светло", каза Ширин Местан, председател на Агенцията за закрила на детето.

В доклада е посочено още, че в страната ни приемните родители са малко, персоналът в институциите е недобре обучен и че социалните услуги за деца с увреждания и техните семейства в домашна среда са недостатъчни. Една от препоръките е да се увеличат парите за здравеопазване, образование и подкрепа на семействата.

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето