Най-интересното от днешния 10 октомври през фотографския обектив