Преди няколко дни bTV разказа как единствената група за болни от диабет деца в цяла София е настанена в мазе на жилищен блок. Според кметът на Красно село Пламен Църноречки това било единственото решение.
Няколко дни след репортажа се намери решение на проблема, предложено от Столичната община.

"Обещаха преместване на децата в централната сграда на 124 ДКЦ, като евентуално ще бъде обявен нулев прием или родителите на новопостъпилите деца ще бъдат уведомени за тази възможност, ако желаят да настанят децата си в това помещение."

Помещението, в което са сега децата, не отговоря на санитарните изисквания, но въпреки това, повечето родители са склонни да изчакат до септември. За на някои и четири месеца се оказват дълго време. Според родителите за децата болни от диабет, които се нуждаят от допълнителни грижи, трябва да има специална детска градина.