Под прага на бедност живеят 34%или 990 хиляди от домакинствата в България през първото тримесечие на 2008 година.

Границата на бедност през посочения период е 186,64 лв. на човек, което бележи ръст от 3,5% за тримесечието и 15,4% ръст в годишен план. Това съобщи Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

Изследването е направено в периода 21-28 март в 400 търговски обекта на 32 града. Издръжката на живота през първото тримесечие на годината спрямо март 2007 година е нараснала с 15,6%. По думите на Виолета Иванова това е най-голямото увеличение през последните 8 години. През март издръжката на живот на човек от четиричленно семейство е 448,40 лв., като през декември
2007 година сумата е била 433,40 лв.

Издръжката на децата до 1 г. е 240,04 лв., от 1 до 3 г. - 238,07 лв., от 4 до 6 г. - 253,26 лв., от 7 до 13 г. - 375,31 лв., от 14 до 18 г. - 422,29 лв.

Издръжката на живот на 1 работещ в 4-членното домакинство е достигнала 497,62 лв. Анализът на данните показва, че средната работна заплата отбелязва реален ръст от 10,4% през 2007 г., но в някои икономически дейности реалният ръст е значително под средния за страната.

По данни на Евростат годишният проинфлационен фактор за България са хранителните стоки с ръст от 21,8%, докато за ЕС този ръст е едва 6,7%.

Експертите определят за шокиращ скокът в групата "Хляб и зърнени храни". Средното поскъпване е 3,1%, но оризът е поскъпнал с 18,7%, отбеляза Иванова. Животинските и растителни масла са поскъпнали с 13,8% като рекордът се държи от олиото, което е повишило цената си с 44 на сто. При месото и месните продукти пилешкото е поскъпнало с 6,2%, докато свинското месо е поевтиняло с около 0,6 на сто. Поскъпването в групата "Мляко и млечни продукти" е с 2,1%. Като цяло плодовете са поскъпнали с 9,2%, а зеленчуците - с 3,9%, отчитат от ИССИ.

В групата "Захар, мед, шоколадови и захарни изделия" водещо е поскъпването при шоколадовите и захарните изделия средно с 6%. Храната и напитките в заведенията за обществено хранене са завишили цените си с 27,9 на сто спрямо март 2007 г.

При нехранителните стоки и услуги средното поскъпване за тримесечието е с 2,9%, а на годишна база - с 10,2 на сто.

Най-тревожно повишение на цените се забелязва в групата "Лична хигиена и здравеопазване" от 5,5%, която се дължи на покачване цените на болничните услуги с 16% и на лекарските услуги с 5,4%.