Група бизнесмени, юристи и икономисти основаха първата по рода си Асоциация на данъкоплатците в България. Какви са целите на неправителствената организация и как тя ще помага тя на българския данъкоплатец?

В офисите на организацията ще се оказва юридическа и консултантска помощ на физически и юридически лица. Там ще работят и бивши данъчни служители. Те ще дават и съвети как да се пести от данъци.

"Например – тогава, когато участва в доброволен фонд за животозастраховане, за пенсионно осигуряване - тогава голяма част от този размер, в зависимост вече какъв е размерът на доходите, може да бъде спестен от данъците - това са клаузи, които тогава, когато ги познава един данъкоплатец, би могъл да ги използва", обяснява Златина Манолова, член на асоциацията.

Новоучредената организация е копие на европейската. Със сигурност едни от първите, които ще потърсят помощ, са българските моряци, работещи за чужди фирми. В началото на годината те започнаха да получават покани от НАП за деклариране на доходите си през последните 5 години, въпреки че 95% от моряците, плаващи под чужд флаг, са наети от корабопритежатели в страни, с които България има сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

Асоциацията ще се издържа от членски внос, а консултациите и работата с потърпевши граждани ще бъдат безплатни. Засега тя разполага само с един офис, във Варна, но занапред нейни поделения ще бъдат открити и в другите два големи града -София и Пловдив.