Статистиката на Европейският съюз сочи, че по-голямо е поскъпването единствено в Латвия. Балтийските страни и България са шампиони по нарастване на цените, сочи Евростат. Скокът на цените през миналия месец е бил 16,6% в Латва и 13,2% в нашата страна. Животът поскъпва и в 13-те страни от еврозоната. За една година инфлацията там се е удвоила - но все пак е на нива 3,6%.

В Европа инфлацията е най-ниска в Холандия 1,9 на сто и във Великобритания – 2,5%. Причините за поскъпването на живота са както скокът на цените на зърнените култури, така и непрекъснато нарастващите котировки на петрола. Днес цената на ориза на световните борси за първи път достигна 1000 долара за тон, или долар за килограм.

Скъпите храни предизвикаха бунтове в бедните държави, където изхранването се превръща в сериозен проблем. В Азия 600 милиона души живеят с по-малко от долар на ден. През последните дни безредици възникнаха в много държави от Третия свят, като Хаити, Етиопия, Бангладеш. Водещите германски икономически институти обаче прогнозират, че през следващите месеци цените на зърнените храни ще се успокоят.

Инфлация – най-високите стойности в ЕС през март

Латвия - 16,6 %
България - 13,2%
Литва - 11,4%
Естония - 11,2%

Инфлация – най-ниски стойности в ЕС през март

Холандия - 1,9%
Великобритания - 2,5
Швеция - 3,2%
Португалия - 3,1%
Германия - 3,1%


Финансовият министър Пламен Орешарски успокои, че на този етап няма пряка опасност за българската икономика заради ипотечната криза в Съединените щати и Западна Европа. За това помагат наличния висок икономически растеж и рекордни чужди инвестиции, каза още финансовият министър по време на парламентарния контрол.