Пакетът промени в Закона за здравето в частта му за медицинската експертиза, засягащи структурата на нейната организация и методите за извършването й, ще бъде представен за междуведомствено съгласуване и внесен за обсъждане от Националния съвет по медицинска експертиза. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването след заседание на работната група от представителите на институциите, занимаващи се с проблемите на медицинската експертиза. На заседанието са били обсъдени подготвените предложения.

Работната група включва експерти от здравното, социалното и финансовото министерство, Националната експертна лекарска комисия, Националния осигурителен институт, здравната каса, както и представители на Националния съвет на хората с увреждания.

Медицинската експертиза на лицата в работоспособна възраст ще се извършва, като оценката на вида и степента на уврежданията се изразява в проценти спрямо възможностите на здравия човек, като същевременно се оценява и трайно намалената работоспособност в проценти, съобразно изискванията на
осигурителните институции.

За децата до 16-годишна възраст и за лицата, придобили право на пенсия по осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване ще се извършва медицинска експертиза по облекчен ред, която ще определя вид и степен на увреждане в проценти.

В изготвеното предложение е записано, че определянето на вида и степента на увреждане в проценти посредством медицинската експертиза на децата до 16 години ще се извърша от районните експертни лекарски консултативни комисии и Централната експертна лекарска консултативна комисия, с участието на специалисти по детски болести и социални работници. За хората в работоспособна възраст медицинската експертиза ще се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.