Братя, сестри и синове на висши държавни чиновници управляват частни фирми, непосредствено свързани с правомощията, които имат техните роднини във властта. Така например проверка на bTV показа, че братът на директора на фонд "Земеделие" Димитър Тадаръков управлява фирма за производство на коприна и копринени тъкани.

Димитър Тадаръков навлиза в управлението на фонд „"емеделие" с участие в над 20 фирми и търговски дружества. След като става директор на фонда обаче, Тадаръков подава молби за освобождаването си от ръководните постове в тези фирми.

„Бил съм директор и в управлението на "Карловска коприна" АД и в още 22 фирми. В деня, в който трябваше да постъпя тука, написах писмо до всички органи, за да бъда освободен", каза Тадаръков.

Така той преотстъпва ръководната длъжност на "Карловска коприна - Ню"  на друг човек. На пръв поглед в това няма нищо притеснително. Стига новият управляващ да не е неговият роден брат - Димо.

"Забрана за прехвърляне на такива дялове и т.н. няма, но това са казуси, които трябва да бъдат много сериозно наблюдавани от обществото, защото именно там се крие потенциалната корупция", каза адвокатът от Програма "Достъп до информация" Александър Кашъмов.

Към началото на 2007 година Тадаръков притежава 96% от собствеността на „Карловска коприна – Ню". В този момент фонд "Земеделие", с който все още Тадаръков няма нищо общо, започва да приема проекти за финансиране на сектор бубарство по програма САПАРД. Няма данни фирмата на Тадаръков да е получавала пари по тази линия. Като цяло, Тадаръков обясни пред bTV, че "Карловска коприна НЮ" не е регистрирала и лев печалба, нито е функционирала.

Тадаръков каза, че "Карливска коприна Ню" никога не е работила, защото останалите акционери не са си запълнили вноските. Затова тя е предоставена за ликвидация.

Дори и без печалба, остава фактът, че братът на шефа на фонд „Земеделие" управлява фирма, която е свързана с предмета на дейност на държавния фонд. В случая Тадаръкови не нарушават никакъв закон. Но в Етичния кодекс на лицата, заемащи висши държавни длъжности ясно е записано, че "Прехвърлянето на дялове на член на семейството или на друго лице, с което те поддържат близки отношения, не се счита за прекратяване на участието в частни фирми по смисъла на този кодекс".