Министерството на здравеопазването и Регионалните центрове по здравеопазване ще предприемат мерки за установяване на допуснати нарушения на законовите изисквания, както и за налагане на административни наказания във връзка със зачестили случаи, при които лечебните заведения за болнична помощ задължават пациентите да заплащат за избор на екип при приемането им в болница.

В писмо до директорите на всички болници с държавно и държавно-общинско участие министър Радослав Гайдарски посочва, че е порочна практиката, при която определени лекари работят само с пациенти, заплатили за избор на екип.

Законът за здравето предвижда налагане на имуществена санкция на юридическите лица до 5000 лева при нарушение на законовите изисквания, се посочва в съобщението. В писмото се отбелязва, че всички здравноосигурени лица имат право да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Принуждаването на пациентите при постъпване в болница да избират лекуващ екип е нарушение на конституционното право на достъпна медицинска помощ, посочват от министерството. Пациентите имат право да ползват и да заплащат допълнителни услуги, само ако те са ги поискали изрично, добавя министър Гайдарски.