Според изследване на изследователската компания Industry Watch ръстът на БВП у нас през 2008 година ще бъде 6,2% и 6,4 на сто през 2009 г.

Прогнозите на Industry Watch от есента на 2006 година определяха икономически растеж 6 на сто през 2007 г., който е само с 0,2% по-малък от обявения от НСИ година и половина по-късно.

Макроикономистите, участвали в съставянето на тези прогнози, се противопоставят на опасенията за "прегряване" на икономиката. Според експертите очакваната по-бърза инфлацията на потребителските цени не води до риск за паричната и финансовата стабилност в страната, няма и системни рискове пред българската банкова система, породени от продължаващия относително бърз ръст на кредитирането.

В Industry Watch очакват търговският дефицит да продължава да се увеличава - процес, който се обяснява в най-голяма степен с увеличаването на притока на чужди капитали в икономиката. Общите инвестиции - местни и чужди - ще продължават да растат в реално изражение в границите на 14-20 на сто. Системните рискове пред икономиката не произтичат от търговския дефицит, а от липсата на политическа воля за структурни реформи, подобряване на бизнес-средата и съдебната система, смятат в Industry Watch.

Фискалният излишък ще бъде значителен през 2008 г. - средно прогнозиран 3,2 на сто от БВП. Правителството продължава да събира повече пари, отколкото са му нужни по закон, аргументирайки го с политика срещу дефицита по текущата сметка. Според анализаторите обаче това ограничава шансовете за по-бързо акумулиране на капитал в икономиката.

Правителството ще бъде под натиск да изхарчи преизпълнението на данъчните приходи с предизборни цели, което ще наруши политическото обещание за таван на публичните разходи до 40 на сто от БВП, смятат от Industry Watch.