В "Tempus fugit/Времето лети" на Ирина Генова са включени текстове, писани през последните десет години. Книгата е израз на желанието на авторката да бъде изявена валидността на случилото се след прага на 90-те. Вниманието е съсредоточено върху работи и образи, които имат трайно въздействие. Включени са актуални дебати върху визуалното, надхвърлящи традиционните територии на изкуството.

Книгата e част от поредицата за философия, хуманитаристика и социални науки "Зевгма" на издателство "Алтера".

Ирина Генова е доцент в Нов български университет, София. Работи по проекти в Института по изкуствознание при БАН като старши научен сътрудник. Публикациите й обсъждат изяви на модернизмите в България и в съседни балкански страни, както и съвременни художествени практики (вж. нейни текстове в LiterNet.bg).