Държавата премахна възрастовите ограничения за ин витро. Жените ще могат да се подлагат на процедурата и след 43 години, макар и със собствено финансиране. Промените в наредбата на здравното министерство обаче ограничава оплождането с донорски яйцеклетки. На него ще може да се подлагат жени до 51 години.

Означават, че възможността за започване на ин витро процедури ще се определя от лекар в зависимост от здравословното състояние на жената, а няма да бъде ограничавана от нейната възраст.

Според нормативната уредба в момента у нас жените над 43-годишна възраст нямат право на асистирана репродукция, независимо дали финансирана от държавата или със собствени средства. Точно заради това фондът, който отпуска парите за ин витро процедури, разглежда с предимство молбите на жени наближаващи ограничителната възраст. От създаването му

12 хиляди и 300 жени са кандидатствали за финансиране

около 10% от тях са над 40-годишна възраст. С промяната в наредбата за пръв път се въвежда ограничение за забременяването с донорски яйцеклетки - 51 години. Мотивите затова са да не се създава риск за раждането и отглеждането на дете от родители в прекалено напреднала възраст.

Таня Банчева е една от жените, които според сега действащите разпоредби не може да се подложи на ин витро процедури независимо дали платени от фонда или със собствени средства. Досега наредба, а не здравословното състояние на жените и преценката на лекарите определяше кой може да получи шанс за дете. Таня вече е навършила 43.

„Не са хиляди, но са стотици жените, които ходеха в чужбина да реализират мечтата си. Сега вече това ще се осъществи в България и вече природата ще решава коя жена ще може да стане майка, а не просто наредба 28”, коментира Таня Банчева.

Фондът обаче отново ще плаща само за жените до 43 години

Според промените в наредбата, възрастовото ограничение отпада. Това обаче няма да промени работата на фонда за асистирана репродукция, защото той ще продължава да финансира само жените до 43-годишна възраст.

„Всъщност репродуктивна възраст това е по преценка чисто медицинска, което е положително и другото, което според мен е положително е поставяне на 51 години за донорски яйцеклетки. Няма да коментирам защо”, каза д-р Николай Лалев, директор на Фонд "Асистирана репродукция".

Само от началото на тази година фондът е одобрил финансиране за 1400 жени. От създаването му са постъпили 12 хиляди и 300 молби, от тях около 10% са на жени над 40-годишна възраст.

„Това е един успех за пациентите, които искат. Но трябва да се съобразяваме с факта, че след 43-годишна възраст процентът на успеваемост е много нисък”, каза за bTV Новините д-р Георги Стаменов , Център за репродуктивно здраве. Според него жените трябва да бъдат информирани от своите колеги за това. С проекта се въвеждат и редица

технически изисквания към центровете и лабораториите

за асистирана репродукция. Целта е да се гарантира максимално безопасността и ефикасността на процедурите.