В централата на Българския лекарски съюз днес се събира създаденият миналата година Обществен съвет в здравеопазването. Съветът ще обсъди липсата на средства в здравния сектор. Съветът включва съсловни организации на медици, синдикати и общини.

За първи път в заседанието му ще участват и пациентски организации. Очаква се тема на разговорите да бъде и провеждането на протест в системата, ако не се намерят средства за покриване на нуждите в сектора.