Ръководствата на КНСБ и на Националното сдружение на общините ще подпишат Меморандум за сътрудничество между двете институции. В документа са заложени общи мерки за ефективно развитие на общините, по-добро договаряне и изпълнение параметрите на Колективното трудово договаряне на общинско ниво - по-специално за дейностите, финансирани от общинския бюджет, общи предложения за нормативни промени с цел финансово укрепване на общините и др.