Влошеното финансово състояние на предприятията от нефинансовия сектор и увеличението на лошите кредити ще доведе до нарастване на броя на фалитите. Това съобщи на пресконференция заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев.

Заради противоречиви сигнали на икономиката не може да се направи точна прогноза на ръста на задлъжнялостта, каза изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

Очаквано през тази година ще бъде прекратяване на дейности в строителството, голяма част от фалитите ще се в търговията, услугите, транспорта, смятат от БСК. По думите на Данев това се неминуеми действия, които ще оздравят българската икономика.

Размерът на задълженията на предприятията от нефинансовия сектор през 2009 г. е близо 157 млрд. лева. Наблюдава се прираст на дълговете от 6% или 8,9 млрд.лева. Това надхвърля с над 100% обема на БВП.