Гладиаторски битки
Фестивал на античното наследство "Орел на Дунава"
  • Последни
  • Най-четени

Коментари: 0
  • 10
    0

Участници от четири държави за осми път пресъздадоха събития от I век след Христа.

Римският легионен лагер Нове възниква като седалище на VIII Августов легион около 45 г. сл. Хр. След около 25 години тази военна част е заменена от I Италийски легион. Укреплението е с правоъгълна форма с размери 485 м на 365 м и е издигнато непосредствено до високия дунавски бряг.

Първоначално лагерът е укрепен с широк 4 м, изграден от кирпичи вал. През 41 м са построени дървени кули с размери 6х3 м. Впоследствие, отсичайки външното лице на вала, е построена каменна стена, широка 1,5 м. Добавени са нови каменни кули от вътрешната страна. Всяка стена има укрепена порта, а северната порта води към пристанище под крепостта.

В края на 3-ти и началото на 4-ти век крепостта е разширена на изток с още 10 ха., стените са удебелени и са изградени нови външни кули. Вътре, зад крепостните стени са разположени щабът на легиона, военната болница, офицерските жилища, легионната баня, войнишките бараки, жилището на командира на легиона и бараките на помощните войски. Извън крепостните стени, западно и югозападно от тях е било разположено цивилно селище (canabae), в което са живеели ветерани от войската, търговци, занаятчии и техните семейства. Това селище вероятно е било зависимо от военните власти.

Първа тракийска кохорта е историческото название на римски военни части от ауксилиари (помощни войници), съществували през 1-4 век сл. Хр. и действали в провинциите Панония, Британия, Юдея, Дакия. В тях са били включвани мъже от провинциите Мизия и Тракия, част от които конници. Славата на траките като безстрашни и свирепи воини е правело тракийските кохорти и али (конни подразделения) желани за тежки и продължителни военни действия. Първа Тракийска кохорта е заслужила за своите воини дори статус на римски граждани с подвизите на бойното поле.

 

  • 10
    0
Още по темата
0 Коментара
  • Най-старите отгоре
  • Най-новите отгоре