Доклад: Хроничните болести са основен проблем за здравето на българите
Най-голям негативен дял имат болестите на органите на кръвообрaщението
  • Последни
  • Най-четени

Коментари: 0
  • 3
    0
Лекар
Снимка: iStock

Oсновно предизвикателство за здравето на гражданите и приоритет за бъдещи активни интервенции са хроничните незаразни болести, които са основни причини за смърт и намалена работоспособност. Това е един от изводите в одобрения от правителството годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите.

Посочва се, че най-голям негативен дял имат болестите на органите на кръвообрaщението, в т.ч. мозъчно-съдовата болест и злокачествените заболявания. Те формират и най-големия дял от т. нар. предотвратима смъртност, която ежегодно отнема живота на над 20 000 души у нас.

В доклада се отбелязва, че прилагането на целенасочени политики по отношение на тези основни групи заболявания може да доведе до значителни подобрения на индивидуалното и общественото здраве, още повече, че тяхна основна характеристика е пряката им обвързаност и повлияност от факторите на външната среда и начина на живот.

Според доклада, данните за здравното състояние на населението като цяло показват трайни подобрения, свързани с намаляване на смъртността и заболеваемостта, особено в младите възрастови групи.

  • 3
    0
Още по темата
0 Коментара
  • Най-старите отгоре
  • Най-новите отгоре